söndag 16 mars 2008

Frågetecken rätas ut

Nej, en vecka tog det inte att få bygglovet. Den tidsgränsen är passerad på grund av att det var ett ganska stort frågetecken som var tvunget att rätas ut först. Skulle kommunen ta ansvar för sin remsa av mark mellan lokalgatan som den ser ut idag och vår tomt? Gatan kommer nämligen kanske, möjligtvis, eventuellt att breddas OM kommunen ska expandera åt just vårt väderstreck. Konsekvensen för oss är att det är ungefär fyra meter mark som reserveras åt den här eventuella breddningen och vi behövde få höra att det var lika självklart för kommunen, som för oss, att vi inte skulle behöva ta ansvar för att höja den marken för att nivån skulle stämma med vår tomt och gatan för vattenavrinningens skull. Det tog några veckor innan vi fick höra "Det fixar vi". Hur svårt kan det va?

Nästa möte, som är byggsamrådet är satt till onsdag. Vi håller fingrar och tår för att det inte ska vara några frågetecken kvar som vi inte kan räta ut på plats.

/A

Inga kommentarer: