tisdag 1 april 2008

Nedräkning

Vi träffade våra grävare idag, far och son som äger en grävarfirma på orten. Vi såg över vad vi kan göra och framförallt när de kan börja! Om tre veckor ska spaden kunna sättas i marken!

Vi fick i uppdrag att jaga på kommunen lite. Det vore mycket vunnet om servisledningarna vore framdragna och anslutningen till dagvattensledningen förberedd. Blåslampan är framtagen...

/A

Inga kommentarer: